Năm sinh 1947
Nguyên quán Trú quán Thôn Đồng Đĩnh, xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn
Ngày nhập ngũ 7/1967
Cấp bậc, chức vụ H1 C/s
Ngày hy sinh 05/12/1968
Đơn vị khi hy sinh KB
Trường hợp hy sinh
Chiến trường trận đánh
Nơi hy sinh, Nơi mai táng Toạ độ, bản đồ
Nghĩa trang, số mộ
Thân nhân,địa chỉ báo tin Lành Văn Kí Đồng Đĩnh, Chi Lăng, Chi Lăng, Lạng Sơn
Ghi chú