Hội nghị rút kinh nghiệm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Sáng 24/8/2023, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) Quân khu 1 tổ chức hội nghị trực tuyến rút kinh nghiệm, rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; xác minh, kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu, Phó Chính uỷ Quân khu I, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 1 chủ trì hội nghị.

HC

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại hội nghị

Tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn, dự hội nghị có lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Theo báo cáo tại hội nghị, hiện nay trên địa bàn Quân khu 1 có 81.805 đối tượng người có công. Những năm qua, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể và sự đồng thuận của Nhân dân. Tuy nhiên, số lượng hài cốt liệt sĩ cần phải tìm kiếm, quy tập còn nhiều, thông tin về mộ liệt sĩ ngày càng ít đi; việc quản lý, lưu trữ danh sách chưa được đầy đủ… Xuất phát từ thực tế đó, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu đã lãnh đạo, chỉ đạo và có nhiều chủ trương, giải pháp để thực hiện tốt công tác này.

Hằng năm, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu đã ban hành văn bản chỉ đạo, xây dựng kế hoạch triển khai kịp thời; chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh phối hợp với các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, sở, ban, ngành… đề ra nhiều chủ trương, giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Thực hiện kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, hằng năm, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu đã chỉ đạo Ban Chỉ đạo 515 các tỉnh xây dựng kế hoạch tiến hành khảo sát, xác minh những khu vực đã xảy ra chiến tranh trên địa bàn có an táng liệt sĩ, xác minh thông tin mộ liệt sĩ… Cùng đó, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu chủ động làm tốt công tác phối hợp với các đơn vị khác để tìm kiếm, tra cứu thông tin, đẩy mạnh công tác tuyên truyền… nhằm nâng cao nhận thức cho toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, nhân dân về tầm quan trọng và trách nhiệm trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, vận động cung cấp thông tin… Kết quả, từ năm 2018 đến nay, toàn Quân khu đã tìm kiếm, quy tập được 106 hài cốt liệt sĩ đảm bảo đúng quy trình; bàn giao cho thân nhân gia đình liệt sĩ và ngành lao động thương binh – xã hội đúng quy định.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được, đồng thời nêu lên một số khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ như: một số đơn vị, địa phương chưa tích cực, chủ động trong việc xác minh thông tin; việc xây dựng cơ sở dữ liệu chưa khoa học, còn chậm; công tác tuyên truyền đôi khi chưa sâu rộng, hiệu quả chưa cao…

Về nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, các đại biểu thống nhất với các nội dung: tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; đẩy mạnh công tác thông tin, thu thập, kết nối và cung cấp thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; quan tâm bố trí lực lượng, phương tiện; tiến hành sơ, tổng kết, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu…

Đối với tỉnh Lạng Sơn, công tác quy tập hài cốt liệt sĩ được quan tâm thực hiện. Từ năm 2013 đến nay đã tìm kiếm, quy tập được 35 hài cốt liệt sĩ để bàn giao cho cấp ủy, chính quyền địa phương và thân nhân các gia đình đưa vào nghĩa trang liệt sĩ an táng theo quy định.

Nguồn: baolangson.vn

Liên kết

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay84
Hôm qua213
Tuần này1221
Tháng này3027
Tất cả815294