Chế độ, chính sách đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Ngày 13/6/2014, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch số 66/2014/TTLT-BQP-BTC (gọi tắt là Thông tư liên tịch 66) hướng dẫn về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Theo đó, Thông tư liên tịch 66 hướng dẫn một số chế độ phụ cấp, trợ cấp, bồi dưỡng, tiêu chuẩn vật chất, hậu cần đối với những người làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và một số chế độ, chính sách đối với những người liên quan; bảo đảm trang bị, phương tiện, vật tư, hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với các đội chuyên trách và các tổ chức được giao trực tiếp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong nước và ngoài nước.

 

Đối tượng áp dụng theo Thông tư liên tịch 66, bao gồm: Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân viên chức quốc phòng thuộc biên chế của các đội chuyên trách trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở trong nước và ngoài nước; các tổ chức trực tiếp chỉ đạo, thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; người được cấp có thẩm quyền huy động trực tiếp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (người dẫn đường, bảo vệ, tham gia trực tiếp các hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ); người cung cấp thông tin về liệt sĩ; thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ đi tìm mộ liệt sĩ; thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia, Ban Chỉ đạo quân khu, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; Ban Công tác đặc biệt Chính phủ, Ban Công tác đặc biệt cấp tỉnh; Ủy ban Chuyên trách Chính phủ, Ban Chuyên trách cấp tỉnh.

Một số trường hợp cụ thể về chế độ, chính sách tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo Thông tư liên tịch 66: chế độ hỗ trợ đối với người cung cấp thông tin về liệt sĩ: người cung cấp thông tin trực tiếp xác định đúng vị trí mộ, quy tập được ít nhất 01 hài cốt liệt sĩ trở lên (đủ điều kiện công nhận là hài cốt liệt sĩ) được bồi dưỡng và khen thưởng theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Quyết định số 75/2013/QĐ-TTgngày 06/12/2013 với mức 2.000.000 đồng/đối với thông tin chính xác, tìm kiếm, quy tập được ít nhất là 01 hài cốt liệt sĩ; những người có thành tích xuất sắc được khen thưởng theo quy định. Chế độ hỗ trợ đối với thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ đi tìm mộ liệt sĩ: thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ đi tìm mộ liệt sĩ được hỗ trợ tiền đi lại và tiền ăn khi đến các đơn vị nơi liệt sĩ đã tham gia công tác, tham gia chiến đấu theo quy định tại Khoản 3 Điều 5 Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 06/12/2013 sẽ được hỗ trợ tiền đi lại và tiền ăn khi đến các đơn vị, địa phương (nơi liệt sĩ đã tham gia công tác, tham gia chiến đấu), với số lượng không quá 03 người, mỗi năm 01 lần.

Ngoài ra, Thông tư liên tịch 66 còn hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ theo đó thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ trước khi đi tìm mộ liệt sĩ đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú cấp Giấy giới thiệu và có trách nhiệm khai báo chính xác những thông tin để ghi trong Giấy giới thiệu; Ủy ban nhân dân cấp xã, trong thời hạn 01 ngày làm việc có trách nhiệm ghi đầy đủ thông tin và cấp giấy Giới thiệu cho đối tượng; Thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ khi đến đơn vị nơi liệt sĩ đã tham gia công tác, tham gia chiến đấu nộp 01 bộ hồ sơ, gồm: Giấy giới thiệu; Giấy báo tử liệt sĩ hoặc Bằng Tổ quốc ghi công (bản sao có chứng thực, 01 bản); Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh (thành phố) hoặc đơn vị cấp sư đoàn hoặc tương đương trở lên, căn cứ vào các giấy tờ của thân nhân; trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, xem xét, quyết định hỗ trợ; lập Phiếu chi trả; sao, lưu các giấy tờ trên làm chứng từ thanh quyết toán.

Đối với kinh phí thực hiện, Thông tư liên tịch 66 quy định đối với ngân sách địa phương chi bảo đảm và hỗ trợ các nội dung sau: chi chế độ, chính sách đối với thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Công tác đặc biệt, Ủy ban Chuyên trách do địa phương thành lập; căn cứ vào khả năng ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân các cấp quyết định bố trí kinh phí hỗ trợ các hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; hỗ trợ tổ chức lễ đón nhận, bàn giao, an táng hài cốt liệt sĩ; hỗ trợ thân nhân tìm kiếm mộ liệt sĩ; hỗ trợ công tác tuyên truyền.

Thông tư liên tịch 66 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2014. Các chế độ, chính sách và công tác bảo đảm được thực hiện kể từ ngày 01/02/2014./.

 

Thanh Linh

Nguồn: http://www.sotuphapqnam.gov.vn/ 

Liên kết

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay33
Hôm qua240
Tuần này720
Tháng này1509
Tất cả796388