Năm sinh 1950
Nguyên quán Trú quán Bờ Sông, TT. Lộc Bình Lộc Bình, Lạng Sơn
Ngày nhập ngũ 1965
Cấp bậc, chức vụ
Ngày hy sinh 1969
Đơn vị khi hy sinh
Trường hợp hy sinh
Chiến trường trận đánh chống mỹ
Nơi hy sinh, Nơi mai táng Toạ độ, bản đồ
Nghĩa trang, số mộ NT Lộc Bình
Thân nhân,địa chỉ báo tin
Ghi chú