In trang này
Năm sinh 1953
Nguyên quán Trú quán Bản Kho, TT. Lộc Bình Lộc Bình, Lạng Sơn
Ngày nhập ngũ 5/1971
Cấp bậc, chức vụ
Ngày hy sinh 1975
Đơn vị khi hy sinh h1 csĩ kh5
Trường hợp hy sinh
Chiến trường trận đánh chống mỹ
Nơi hy sinh, Nơi mai táng Toạ độ, bản đồ
Nghĩa trang, số mộ NT Lộc Bình
Thân nhân,địa chỉ báo tin
Ghi chú