In trang này
Năm sinh 1949
Nguyên quán Trú quán TT. Lộc Bình Lộc Bình, Lạng Sơn
Ngày nhập ngũ 2/1966
Cấp bậc, chức vụ
Ngày hy sinh 1968
Đơn vị khi hy sinh h3 tđt mp2
Trường hợp hy sinh
Chiến trường trận đánh chống mỹ
Nơi hy sinh, Nơi mai táng Toạ độ, bản đồ
Nghĩa trang, số mộ NT Lộc Bình
Thân nhân,địa chỉ báo tin
Ghi chú