In trang này
Năm sinh 1951
Nguyên quán Trú quán Bảo Lâm Cao Lộc; LS
Ngày nhập ngũ 5/1969
Cấp bậc, chức vụ Đq
Ngày hy sinh 17/2/1979
Đơn vị khi hy sinh
Trường hợp hy sinh
Chiến trường trận đánh
Nơi hy sinh, Nơi mai táng Toạ độ, bản đồ
Nghĩa trang, số mộ
Thân nhân,địa chỉ báo tin Vợ: Hoàng Thị Díp Bảo Lâm Cao Lộc; LS
Ghi chú