In trang này
Năm sinh 1947
Nguyên quán Trú quán Bảo Lâm Cao Lộc; LS
Ngày nhập ngũ 7/1967
Cấp bậc, chức vụ H1
Ngày hy sinh 17/9/1979
Đơn vị khi hy sinh Đoàn 559
Trường hợp hy sinh
Chiến trường trận đánh
Nơi hy sinh, Nơi mai táng Toạ độ, bản đồ
Nghĩa trang, số mộ
Thân nhân,địa chỉ báo tin Bố: Nguyễn Văn Phương
Ghi chú