Năm sinh 1937
Nguyên quán Trú quán Bảo Lâm Cao Lộc; LS
Ngày nhập ngũ 1970
Cấp bậc, chức vụ b. phó
Ngày hy sinh 17/02/1979
Đơn vị khi hy sinh
Trường hợp hy sinh
Chiến trường trận đánh
Nơi hy sinh, Nơi mai táng Toạ độ, bản đồ
Nghĩa trang, số mộ
Thân nhân,địa chỉ báo tin Bố: Hoàng Văn Kít Bảo Lâm Cao Lộc; LS
Ghi chú