Năm sinh 1953
Nguyên quán Trú quán Pò Lèn, Lục Thôn Lộc Bình, Lạng Sơn
Ngày nhập ngũ 4/1972
Cấp bậc, chức vụ binh nhì
Ngày hy sinh 11/1/1972
Đơn vị khi hy sinh btlp kkqe277
Trường hợp hy sinh
Chiến trường trận đánh chống mỹ
Nơi hy sinh, Nơi mai táng Toạ độ, bản đồ
Nghĩa trang, số mộ NT Lộc Bình
Thân nhân,địa chỉ báo tin
Ghi chú