In trang này
Năm sinh 1945
Nguyên quán Trú quán Pò Lải, Lục Thôn Lộc Bình, Lạng Sơn
Ngày nhập ngũ 7/1967
Cấp bậc, chức vụ
Ngày hy sinh 12/10/ 1969
Đơn vị khi hy sinh c1255 d102 đ559
Trường hợp hy sinh
Chiến trường trận đánh chống mỹ
Nơi hy sinh, Nơi mai táng Toạ độ, bản đồ
Nghĩa trang, số mộ NT Lộc Bình
Thân nhân,địa chỉ báo tin
Ghi chú