In trang này
Năm sinh
Nguyên quán Trú quán Pác Slan, Lục Thôn Lộc Bình, Lạng Sơn
Ngày nhập ngũ
Cấp bậc, chức vụ
Ngày hy sinh 1948
Đơn vị khi hy sinh
Trường hợp hy sinh
Chiến trường trận đánh chống pháp
Nơi hy sinh, Nơi mai táng Toạ độ, bản đồ
Nghĩa trang, số mộ NT Lộc Bình
Thân nhân,địa chỉ báo tin
Ghi chú