In trang này
Năm sinh
Nguyên quán Trú quán Thôn Đồng Hoá, xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn
Ngày nhập ngũ 3/1961
Cấp bậc, chức vụ H2 a.Phó
Ngày hy sinh 08/4/1967
Đơn vị khi hy sinh C8 KN
Trường hợp hy sinh Chiến đấu
Chiến trường trận đánh
Nơi hy sinh, Nơi mai táng Toạ độ, bản đồ MT phía Nam
Nghĩa trang, số mộ
Thân nhân,địa chỉ báo tin Phùng Văn Hải Thôn Đồng Hoá, xã Chi Lăng, Chi Lăng, L. Sơn
Ghi chú