In trang này
Năm sinh 1956
Nguyên quán Trú quán Thôn Đồng Đĩnh, xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn
Ngày nhập ngũ 9/1976
Cấp bậc, chức vụ H2
Ngày hy sinh 24/02/1979
Đơn vị khi hy sinh C5d8
Trường hợp hy sinh
Chiến trường trận đánh
Nơi hy sinh, Nơi mai táng Toạ độ, bản đồ Km 15 Đường Hữu Nghị
Nghĩa trang, số mộ
Thân nhân,địa chỉ báo tin Dương Văn Hảo Thôn Đồng Đĩnh, xã Chi Lăng, Chi Lăng, L.Sơn
Ghi chú