In trang này

Trực tuyến toàn quốc sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

         Ngày 21/12/2018, Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2016-2018 và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2017-2018 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2019-2020. Đồng chí Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu Lạng Sơn, có đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 của tỉnh và các thành viên Ban Chỉ đạo.

TT TQ so ket thuc hien DA tim kiem quy tap HC LS

Các đại biểu tại điểm cầu Lạng Sơn

         Giai đoạn 2016 - 2018, các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, nhất là ở những địa bàn trọng tâm, trọng điểm. Kết quả, toàn quốc đã tìm kiếm, quy tập 5.886 hài cốt liệt sĩ (trong nước: 2.670, Lào: 854, Campuchia: 2.362). Đối với tỉnh Lạng Sơn, đã tổ chức xác minh 28 thông tin mộ, cất bốc quy tập bàn giao đưa vào an táng trong nghĩa trang liệt sĩ được 11 hài cốt liệt sĩ đảm bảo đúng quy trình...

         Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, địa phương, các đơn vị, doanh nghiệp trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đồng chí nhấn mạnh, thời gian tới, các đơn vị, địa phương cần tiếp tục xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa của công tác này; đẩy mạnh công tác phối hợp xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, lập bản đồ tìm kiếm quy tập; thúc đẩy và mở rộng quan hệ hợp tác trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ./.

Nguồn: langson.gov.vn