Bố trí kinh phí đẩy nhanh xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin

     Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc bố trí kinh phí năm 2015 để đẩy nhanh thực hiện dự án xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin.

     laf894f33-059f-4616-9cf8-6470bd3d2288

     Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng ý báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép ứng trước 182 tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016 để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án “Đầu tư nâng cấp Trung tâm giám định ADN hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin tại Viện Công nghệ sinh học” của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Đồng thời bố trí vào kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016 để thu hồi vốn ứng trước của Dự án.
     Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp dự án trên vào phương án ứng vốn chung báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Thủ tướng Chính phủ giao Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chịu trách nhiệm bảo đảm đầy đủ các thủ tục theo quy định của pháp luật về đầu tư và các quy định có liên quan đối với dự án trên; quản lý và sử dụng số kinh phí thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành.

Nguồn: http://www.molisa.gov.vn/

Văn bản

Liên kết

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay150
Hôm qua204
Tuần này564
Tháng này7143
Tất cả558606