Hướng dẫn khen thưởng thành tích tích 10 năm làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (2005-2015) và thực hiện Đề án 1237 (giai đoạn 2013- 2015)

       Nhằm khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2005-2015 và thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2013- 2015; góp phần tuyên truyền, giáo dục nâng cao tinh thần yêu nước, truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" trong các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ, khơi dậy phong trào, động viên toàn xã hội tham gia tích cực công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; ngày 23/10/2015 Ban Chỉ đạo 1237 đã ban hành hướng dẫn số 1607/HD-BCĐ về việc khen thưởng thành tích tích 10 năm làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (2005-2015) và thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2013- 2015 ( gọi tắt là Đề án 1237).


       Đối tượng khen thưởng là các tập thể, cá nhân trực tiếp chỉ đạo, phối hợp, bảo đảm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ...
       Hình thức khen thưởng là Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Tiêu chuẩn khen thưởng đối với tập thể, cá nhân như sau:

       Đối với tập thể: Có thành tích xuất sắc, đặc biệt xuất sắc, thật sự tiêu biểu của cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ năm 2005-2015 hoặc thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2013-2015, đồng thời đạt được một trong các tiêu chuẩn sau: Tích cực, chủ động, nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, theo dõi, chỉ đạo hướng dẫn, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Trực tiếp tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đạt hiệu quả, thiết thực. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, thu thập, cung cấp, xử lý thông tin liệt sĩ góp phần quan trong trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
      Đối với cá nhân: Có thành tích xuất sắc, đặc biệt xuất sắc thực sự tiêu biểu, thực sự là tấm gương sáng trong cơ quan, đơn vị, địa phương trong quản lý, chỉ đạo hoặc trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đồng thời đạt được một trong các tiêu chuẩn sau: Có ít nhất 02 năm trờ lên trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiến, quy tập hài cốt hoặc trực tiếp chỉ đạo, phối hợp, bảo đảm tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Trực tiếp thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, thu thập, cung cấp xử lý thông tin liệt sĩ, giúp cho các cơ quan phát hiện, tìm được mộ liệt sĩ.
       Hồ sơ đề nghị khen thưởng gồm 02 bộ gửi về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trước ngày 03/11/2015./.


Nguyễn Như Trang
Sở Thông tin và Truyền thông

Văn bản

Liên kết

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay153
Hôm qua204
Tuần này567
Tháng này7146
Tất cả558608