Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Quyết định số 1237/QĐ-TTg ngày 27/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, giai đoạn 2013 - 2015

       Ngày 17/10/2015, Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 135/KH-BCĐ tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Quyết định số 1237/QĐ-TTg ngày 27/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, giai đoạn 2013-2015 (gọi tắt là Đề án 1237/QĐ-TTg ngày 27/7/2013)

       Nhằm mục đích đánh giá kết quả triển khai, thực hiện Đề án 1237/QĐ-TTg ngày 27/7/2013; làm rõ ưu, khuyết điểm, nguyên nhân, rút ra những kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, trên cơ sở đó đề ra chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ những năm tiếp theo.

       Theo đó, Hội nghị tập trung  đánh giá toàn diện, tình hình kết quả lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Đề án 1237; xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2016 và giai đoạn 2016 - 2020; khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiểm, quy tập hài cốt liệt sĩ và thực hiện Đề án 1237.

       Thành phần tham dự Hội nghị là đại biểu Văn phòng Ban Chỉ đạo 1237 quốc gia; đại biểu Tỉnh ủy, UBND tỉnh; đại biểu Ban chỉ đạo 1237 Quân khu 1, Cục Chính trị, Phòng Chính sách Quân khu 1; các thành viên Ban Chỉ đạo 1237 của tỉnh; tổ công tác liên ngành Ban Chỉ đạo 1237; đại diện Ban Cán bộ, Quân lực, Chính sách thuộc Bộ CHQS tỉnh; đại diện Phòng Người có công, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh; Trưởng Ban Chỉ đạo các huyện Tràng Định, Văn Lãng, Cao Lộc, Lộc Bình, Đình Lập, Thành Phố Lạng Sơn, Chi Lăng, Văn Quan; Trưởng hoặc Phó trưởng Phòng Lao động, thương binh và Xã hội; Chính trị viên hoặc Chính trị viên phó các huyện Tràng Định, Văn Lãng, Cao Lộc, Lộc Bình, Đình Lập, Chi Lăng, Văn Quan và thành phố Lạng Sơn.

       Thời gian tổ chức Hội nghị vào ngày 05/11/2015, tại Hội trường Trung tâm chỉ huy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

       Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 1237 của tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan liên quan làm tốt công tác chuẩn bị cho hội nghị; chuẩn bị nội dung, chương trình hội nghị; cấp phát tài liệu cho các đại biểu; trang trí, khánh tiết, đảm bảo nơi ăn, nghỉ cho các đại biểu ở xa.

       Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 1237 của tỉnh, phát hành kế hoạch, giấy mời các đại biểu tham dự hội nghị…/.

Lưu Thị Khánh Ly

Sở Thông tin và Truyền thông

Văn bản

Liên kết

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay123
Hôm qua204
Tuần này537
Tháng này7116
Tất cả558588